9.16.2010

Robin Padilla at Mariel Rodriguez, kinasal na

Ikinasal na pala sina Robin Padilla at Mariel Rodriguez sa bahay ng pamilyang Carino.

Ito ang balita.
Lunes, alas-3 ng hapon nangyari ang simpleng kasalan sa compound ng pamilya Cariño na mga kaanak ni Robin sa Camp 7. Pili lang ang kanilang bisita. Nandoon ang anak ni Robin na si Ali.
Si Jimmy Ong ang mambunong nagkasal sa magkasintahan. Akala raw niya, dadalo lang siya sa isang shooting. Pero nagulat siyang nakabahag at naka-Ibaloi costume ang mga artistang sina Robin at Mariel.
Pinili raw ni Robin na magpakasal sa kulturang Ibaloi, dahil Igorot ang ina niyang si Eva Cariño.
Benindisyunan ang dalawa. Pinainom ng tapuy o rice wine bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan. At sumayaw pa raw ng tayao, isang katutubong sayaw para ipaalam sa publiko na sila'y kasal na.
Nagkatay din daw ng baboy. Ipinahid sa pisngi ang dugo para ipakita na sila'y legal na kasal sa kulturang Igorot.
Umabot daw ng isa't kalahating oras ang kasalan. Pagkatapos nito, ikinasal silang muli sa isang pastor sa loob ng bahay.

No comments: