11.06.2006

Nora Aunor in Bona (clip 2)

Ito ang pelikulang para sa mga tagahanga ng lahat ng artista. Ano man ang kinasapitan ni Nora Aunor sa kaniyang personal na buhay, hindi maitatatwa ang galing niya sa lahat ng mga pelikulang kaniyang ginanapan.,,,,,,,,,

No comments: